Kořenové čistírny zvyšují biodiverzitu

původní článek v angličtině

A

Section of an artificial wetland for stormwater treatment which was constructed by the University of New Hampshire Stormwater Center. Image: University of New Hampshire Stormwater Center, 2012.

By Science for Environment Policy

Kořenové čistírny se v mnoha zemích používají jako zelená infrastruktura pro čištění odpadních vod, ale nová studie naznačuje, že mohou být také důležitým místem z hlediska biodiverzity. Tato práce podává zprávu o kořenové čistíčně v urbánním území Itálie, která měla vliv na zvýšení počtu rostliných druhů přes 200%. Výzkumníci říkají, že schopnost kořenových čistíren zvyšovat biodiverzitu by mohla podporovat místní rozvoj.

Přirozené mokřady jsou jedním z ekosystémů na zemi s nejvyšší biodiverzitou a umělé mokřady (tedy kořenové čistírny) nejsou žádnou výjimkou.

Kořenové čistírny jsou narvhovány tak, aby napodobovaly přirozené mokřadní systémy a jsou využívány po celém světě k čištění odpadní vody. A pokud je pro ně dostatečná plocha, tak dokáží odstraňovat znečištění obdobně jako tradiční systémy, akorát že s menšími provozními náklady.

Studie se zaměřila na kořenovou čistírnu s názvem EcoSistema Filtro (ESF), která byla vybudována v roce 2004 na Sardínii. Čistírna se nachází uvnitř regionálního přírodního parku Molentargius-Saline, který je důležitý, vzhledem k vysoké biodiverzitě, i z mezinárodního hlediska (je součástí Natury 2000 a Ramsarské úmluvy o mokřadech). ESF je kořenová čistírna s volnou hladinou o ploše 37 hektarů a vyčištěná voda odtéká přímo do přírodního parku.

Výzkumníci zjišťovali údaje o rostlinách, rostoucích v této mokřadní čistírně, po dobu osmi let (2005-2013) průzkumem tří ploch dvakrát ročně. Nejméně jednou za měsíc byl prováděn také pochůzkový průzkum, při kterém se sbírala data o jednotlivých zastižených druzích rostlin. Výzkumníci poté srovnali data sebraná v jednotlivých letech, aby zhodnotili změny ve flóře během vývoje mokřadního ekosystému.

Kolonizace rostlinami začala brzy po výstavbě mokřadní čistírny a postupně narůstala, s největším zvýšením během prvního a druhého roku. Během osmi let studie (vyjma přelomu rok 2006/2007, kdy byly rostliny mechanicky odstraněny jako součást managementových opatření) se stále zvyšoval počet zachycených druhů. Počet taxonů se zvyšoval o 14% každý rok.

V posledním roce studie zaznamenali výzkumníci 275 různých druhů rostlin (zvýšení o 224% v porovnání s prvním rokem). Květena mokřadů představovala více než polovinu (54%) celé květeny regionálního parku, včetně mnoha endemických druhů. Šest různých skupin endimických rostlin mělo prospěch ze slaného a dusíkem obohoceného habitatu, který mokřadní čistírna nabízí.

Výzkumnící také zaznamenali významný počet cizích druhů, které v roce 2013 představovali 12% celé květeny mokřadu. Autoři studie předpokládají, že tyto rostliny kolonizovali čistírnu z okolních ploch, které byly ovlivněny lidskou aktivitou. Nicméně se neukázalo, že by tyto cizí druhy měly negativní dopad na endemické druhy. Šest procent zjištěných druhů rostlin bylo chráněných včetně dvou, které jsou na červeném seznamu ohrožených druhů dle IUCN.

Výzkumníci předpokládají, že mokřadní čistírna má takto vysokou diverzitů druhů díky svému umístění (rozhraní mezi sladkou a slanou vodou), a také proto, že poskytuje ideální stanoviště pro několik druhů migrujících ptáků, kteří mohou přenášet semena a fragmenty rostlin [1, 2].

Tato kořenová čistírna, umístěná sice v přírodním parku, ale obklopená rušným městským prostředím, poskytuje přírodě blízké řešení, které kormě čištění odpadní vody přináší i další benefity v podobě zachování a posílání biodiverzity.

Tato studie nám ukazuje jaký pozitivní dopad mohou mít uměle vytvořené ekosystémy na lokální biodiverzitu a zdůrazňuje, že je důležité chránit přírodu i při provozu čistíren odpadních vod (například vyhnout se managementovým zásahům jako mechanické odstraňování rostlin jako proběhlo na ESF). Výzkumníci si také myslí, že plochy jako je tato, mohou velice přispět k udržitelnému rozvoji v městských územích.

  1. Lewis, L., Behling, E., Gousse, H., Qian, E., Elphick, C., Lamarre, J., Bêty, J., Liebezeit, J., Rozzi, R. & Goffinet, B. (2014). First evidence of bryophyte diaspores in the plumage of transequatorial migrant birds.PeerJ, 2, p.e424
  2. Viana, D.S., Gangoso, L., Bouten, W. & Figuerola, J. (2016) Overseas seed dispersal by migratory birds.Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 283 (1822): 20152406

Citation: De Martis, G., Mulas, B., Malavasi, V. & Marignani, M. (2016); Can artificial Ecosystems enhance local Biodiversity? The case of a constructed Wetland in a Mediterranean urban context; Environmental Management 57 (5): 1088–1097; DOI: 10.1007/s00267-016-0668-4.

0 comments on “Kořenové čistírny zvyšují biodiverzituAdd yours →

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *