O naší společnosti

Grania s.r.o. je rodinná společnost založená projektanty z oblasti krajinného inženýrství a vodního hospodářství, kterým není lhostejné, jak jejich projekční práce vypadá při následné realizaci. Jsme společnost, která si zakládá na dodržování technických a technologických postupů daných projektem a výrobci používaných materiálů.

Náš tým

Vít Rous

Vít Rous

jednatel, projektant

Vystudoval obor inženýrská ekologie na ČZU v Praze a projektováním a návrhy vodohospodářských staveb se zabývá již od studiu na gymnáziu. Kořenovým čistírnám se z hlediska projekce a realizace věnuje od roku 2009. Je členem České asociace pro vodu.

  • 603 537 399
  • rous.vitek@grania.cz
Jiří Rous

Jiří Rous

projektant

Vystudoval obor dobývání surovin a odvodňování lomů na VŠB v Ostravě a ochrana a tvorba ŽP na ČVUT v Praze. Je autorizovaným inženýrem a má autorizaci pro EIA. Dlouhodobě se zabývá revitalizacemi toků a rašelinišť, krajinou a kořenovými čistírnami

Jakub Rous

Jakub Rous

realizace

Věnuje se dlouhodobě různým činnostem ve stavebnictví se zájmem především o ekologické stavby, ale s bohatými zkušenostmi i z klasickém pozemního stavitelství, které zahrnují například i zednické a fasádnické práce.